Home

Társadalombiztosítás 2023

Társadalombiztosítás 2021 (Radics Zs

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul néhány fontos szabály, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is. Ebben a. 2020. január 1-től egy új ellátás, az örökbefogadói díj jött létre, amelyről a szintén 2020. január 1-től hatályos Ebtv. 42/H § rendelkezik. A jogszabály alapján örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki örökbefogadási szándékkal második életévét betöltött, vagy ikergyermekek esetén harmadik.

2020. július 1-től hatályba lépő új tb szabályok - II ..

A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak. A 2020. évet követően az egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi havi mértéke a tárgyévet megelőző évi egészségügyi szolgáltatási járulék havi mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal. Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg

Társadalombiztosítás 2020 - BLOG RSM Hungar

Fizetendő járulékok 2014-2021. A biztosított által fizetendő járulékok 2020. július 1-jétől [1] társadalombiztosítási járulék. 18,5%. nyugdíjjárulék. 10%*. * 10% nyugdíjjárulékot csak az álláskeresési támogatásban részesülő személynek, és az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló. A társadalombiztosítás legfontosabb változása 2020-ban, hogy július 1-jén hatályba lép az új járuléktörvény, megszüntetve a korábbit, és magába olvasztva annak végrehajtási rendeletét. Az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) számtalan lényeges módosítást, kiegészítést tartalmaz a júniusig még hatályos régi jogszabályokhoz képest (2021.01.11.) A biztosítottak - fő szabály szerint - a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybe vételére is, ezzel biztosítva lehetőséget a betegség és anyaság esetén fellépő keresetveszteség enyhítésére is (2021.01.11.) Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult - a kockázatközösség elve alapján - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi. A társadalombiztosítás Magyarországon. A társadalombiztosítással kapcsolatos kérdések igen gyakoriak, hiszen sajnos előbb vagy utóbb mindenki szembesül egészségügyi problémákkal. Éppen ezért jó tisztában lenni, mi az, ami a biztosításnak köszönhetően térítésmentesen igénybe vehető, és mi az, amiért teljes díjat.

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ..

NAV - Társadalombiztosítá

A társadalombiztosítás (röviden tb) az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelyben a rendszer hatálya alá vont tagokat, mindaddig, míg képesek önmagukról, saját munkájukkal gondoskodni, tartalékképzésre kötelezik.Ennek fejében betegség, munkaképtelenség idején, eltartó elvesztése esetén, valamint más kockázatok fennállásának esetén. 2020.12.09 Bérszámfejtés. Társadalombiztosítás - 2021. évi változások Néhány kisebb változás jön 2021-től a TB terén. Változik az egészségügyi járulék összege, a csed maximuma, és új típusú orvosi igazolás jön a keresőképtelenség igazolásáról 2020. október 05. Képzések, továbbképzések a társadalombiztosítás és a bérügyek világában . 2020 július 1-én hatályba lépett az új Társadalombiztosítási törvény, amely számos módosulást eredményezett a foglalkoztatók és a biztosítottak szempontjából is

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2020. EGER, 2020.09.25. Tisztelt Partnerünk! Az OMI Kft. TB. konferenciát szervez a 2020. évi változásokról és aktuális kérdésekről. A rendezvény előadója a téma szaktekintélye: 2020. július 1-t Magyar Államkincstár - Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. A pénzbeli ellátások a társadalombiztosítás azon ellátásai, melyek esetlegesen bekövetkező baleset, betegség, illetve gyermek születése esetén a biztosított keresetveszteségét pótolja Társadalombiztosítás külföldön Önt is érinti a brexit? Az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodás általános szabályai védik a 2020. december 31-e előtt szerzett társadalombiztosítási jogokat (pl. jogosultság egészségügyi ellátáshoz, munkanélküli ellátáshoz, nyugdíjhoz) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2020. KAPOSVÁR 2020.09.30. Tisztelt Partnerünk! Az OMI Kft. TB. konferenciát szervez a 2020. évi változásokról és aktuális kérdésekről. A rendezvény előadója a téma szaktekintélye: 2020. július 1-t. ő. l hatályos Tb. szabályok a gyakorlatban. El. ő. adó: Soltész Lászlóné.

A társadalombiztosítás fedezeti rendszerének 2020. június 01-i változása Új járulék törvény: 2019. évi CXXII. tv. Adminisztrációs tehercsökkentés (4 1) Nyugdíj melletti keresőtevékenység esetén járulékfizetési kötelezettség eltörlése Egyéni és társas vállalkozók: járulék csökkenté Társadalombiztosítás 2021. - Változások, módosítások, pontosítások a gyakorlatban - Tb. Ügyintézők Szakmai Konferenciája élő, online közvetítéssel. Előadónk szakmai tanácsokat és felkészítést ad a TB ügyintézéssel foglalkozó szakembereknek a 2021. évi változásokról

10. § (1) bekezdése szerint a főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. a 2020. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről - az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ( A 2020. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ŰRLAPOKHOZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén nem, a fejezeti kezelésű előirányzatok esetén csak az első két pozícióig kitölthető. Azon űrlapok esetén, amelyeket a fejezetbe tartoz Koronavírus: A kibővített járulékkedvezmények aktuális szabályai 2020.03.24-től március 25, 2020 Jogszerviz Kft. | 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI Társadalombiztosítás és Családtámogatás Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba. A beolvadás következtében 2017. november 1-jétől már a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként.

NAV - Fizetendő járulékok 2021

(hatályos: 2020.08.20 - 2020.08.20) 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatá 2020. július 1-jén egy teljesen új törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) lépett hatályba. Ezt követően 2020. július 15-ével és 2021. január 1-jével további - pontosításokat és érdemi változásokat egyaránt. Beszámoló a 2019. december - 2020. november hónapokban utalványozott (2020. január-december hónapokban folyósított) alapbéremelési és mozgóbér különbözet támogatás felhasználásáró 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekrő

Tb 2020: összevont járulékok, új minimumalap és más

 1. t ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény, az új Tbj, amely számos vonatkozásban változatlanul átvette a régi Tbj. és a végrehajtásáról szóló rendelet szabályait, viszont számos vonatkozásb
 2. Frissítve: 2020. november 25. 14:47 Hatály: közlönyállapot (2020.XI.25.) Magyar joganyagok - 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet - a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról 5. § A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. 5
 3. Ingyenes egészségügyi ellátás 2021: a szigorú új tb-szabályok alapján a külföldön dolgozó magyarok és a hat hónapig tb-járulékot nem fizetők elveszítik az ingyenes orvosi ellátást, miután a TAJ-számuk is megszűnik. Tb nélküli orvosi ellátás ára 2021: rendkívüli tb-szigorítást vezetett be a kormány, az új társadalombiztosítási törvény 2021-ben már.

Társadalombiztosítás: 2021. évi változások. december 11, 2020 amelyek 2020. július 1. előtt kerültek megállapításra, tehát 2020. július 1-től már a megállapított egy napra jutó jövedelem megegyezik az ellátás napi összegével. Új orvosi igazolás Metainformációk. Szakstatisztikák A KSH felelősségében lévő szakstatisztikák; azok adatforrásai, adatelőállítási folyamata, módszerei, eredménytermékei és ezek dokumentációi; Adatfelvételek A KSH által a hivatalos statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét támogató adatgyűjtések

Népszava pénz

A 284/1997. (XII. 23.) kormányrendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezik a teljes térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi ellátásokról, továbbá a kiegészítő térítés díj megfizetése kapcsán nyújtható szolgáltatásokról, amelyek a következők Ajánló . A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényt 2019. december 11-én fogadta el az Országgyűlés, és 2020. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: új Tbj.) Az új Tbj. a magyar társadalombiztosítás összefoglaló lex generalis törvénye, amely hatályon kívül helyezi nemcsak a. A rendelet hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § d) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A rendeletet az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2021. február 8. napjával

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Biztosítottak

 1. t ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefügg
 2. Osztalék és osztalékelőleg adózása 2020-ban. A magánszemély számára fizetett, a számviteli szabályok szerint osztalékként, osztalékelőlegként meghatározott jövedelem után személyi jövedelemadó és az osztalék után meghatározott mértékig szociális hozzájárulási adó kötelezettség keletkezik. Mindkét adó a.
 3. 2020. június. 29. 11:00 Farkas Zoltán hvg360 Olcsóbb lesz a munkaerő, de emiatt kevesebb jut nyugdíjra és egészségre. Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet
 4. t ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet.
 5. 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról. A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

Az új rendelet 2020. augusztus 20. napján lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet A társadalombiztosítás rendszere, a társadalombiztosítási ellátások és jogosultak köre A társadalombiztosítás állami feladata. Célja és rendeltetése, hogy a munkával szerzett joggal összefüggésben anyagi ellátást nyújtson a biztosítottaknak és a biztosítottak hozzátartozóinak (meghatározott körben) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-jei hatálybalépése a járulékszabályozást rendszerszinten átalakítja, a jelenlegi törvényi és kormányrendeleti szabályozás az új Tbj.-ben egységesen jelenik meg

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Egészségügyi

 1. dennapjainkat. Részesei vagyunk, ha valamilyen jogviszonyt létesítve jár... 1 890 Ft - 3 500 Ft. 4 példány. antikvár DR. MOLNÁR ISTVÁN. Munkajog, társadalombiztosítás és egyes szociális ellátások joga
 2. t ezen ellátások fedezetérő
 3. A 2020. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátások összege. A 2021-ben megállapítható. öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint, árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 24.250 forint, rokkantsági járadék havi összege 40.310 forint

Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2020. 5 900 Ft (teljes ár) 5 605 Ft (web ár) Kosárba. Társadalombiztosítás 2021 . 9 900 Ft (teljes ár) 9 405 Ft (web ár) Kosárba. Munkaerő gazdálkodás és társadalombiztosítás 2021. 8 000 Ft (teljes ár) 7 600 Ft (web ár) Kosárba. Kommentár a társadalombiztosításról. IV/01638/2020. Első irat érkezett: 09/28/2020. . Az ügy tárgya: A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 135. § 4. pontja elleni alkotmányjogi panasz (nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység) . Eljárás típusa

A társadalombiztosítás Magyarországon- HR Portá

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás - Általános Munkanélküli-segély Legfrissebb hírek Öregségi nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Özvegyi nyugdíj Árvaellátás Üzleti és biztosítási társoldalak. Táppénz, betegszabadság Baleseti járadék Oktatás Törvények Szakmai portálok. Családi pótlék Facebook oldalak GYES. Társadalombiztosítás TARTALOM: Egészségügyi ellátások Egyebek közt részletezzük az alap- és szakellátásokat, a háziorvosi ellátás, a járóbeteg-szakellátás, a fogászati ellátás valamint a fekvőbeteg-szakellátás szabályait, tájékoztatást adunk a dohánytermékek fogyasztására, a dohányzóhelyek kijelölésére.

Új Társadalombiztosítási törvény 2020. július 1-től Ár: 11870 .-Bővebben. A társadalombiztosítás új szabályai Ár: 3240 .-Bővebben. Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2021 Ár: 9975 .-Bővebben. Munkaügyi útmutató és bérszámfejtési példatár 202 Társadalombiztosítás 2020 - BLOG. nőtt AZ Egészségbiztosítási Szolgáltatási járulék. NAV · Az új szabályok szerint ugyanis érvénytelenné válik a hollokő magánszemély TAJ-száma, ha a 2020. járda július 1-je óta felhalmozott egészségügyi szolgáltatási járulék hátralékának összege nagyobb, mint a5 éves.

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással. Társadalombiztosítás Impactfactor 2020-2021| Analyse, Trend, Ranglijst & Voorspelling - Academic Accelerato Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez A kézirat lezárva: 2020. augusztus 19. Szerzők: Dr. Gergely Katalin, Dr. Kiss Zoltá

Társadalombiztosítás változása 2020

2020. április 24. Levelező tagozat Arial Calibri Alapértelmezett terv Munkajogi és társadalombiztosítási ismeretek 4. előadás Tematika TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ALAPELVEI Társadalombiztosítás alapjai Társadalombiztosítás bevételei Biztosítottak köre 1. Fennálló jogviszony alapján biztosítottak 2 Az Országos Társadalombiztosító Intézet (rövidítve: OTI) az 1927. évi XXI. törvénycikkel létrehozott állami szervezet volt, amely a magyar társadalombiztosítás rendszerét volt hivatott átszervezni. A szervezet neve az 1927. évi XXI. törvény szerint Országos Munkásbiztosító Intézet, 1928.X. 1-től pedig Országos Társadalombiztosító Intézet 2020. Időközi költségvetési jelentés - 12. hó Államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, tulajdonosi joggyakorló szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1051, 1058, 0001, 1091, 1099, 1055 2020 PM: 5548,6 milliárd forint volt a költségvetés hiánya 2020-ban. 2021. január 22. - 13:23. Megosztás. A kormány szerint nem lehet pénzügyi akadálya annak, hogy bárki megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, vagy a munkahelyét megtarthassa. Így a meghozott intézkedések következtében 2020 decemberében az államháztartás. Kötelező kreditpontos továbbképzés film ajánlóTársadalombiztosítás, járulékok, szocho, szakképzési hozzájárulás, áfa, helyi adók, illeték.

Mi változik 2021-ben Németországban? - Német ügyekTársadalombiztosítási számfejtési naptár 2021

Új társadalombiztosítási 2020

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről1 1 A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el. A törvény célja, hogy az egyéni felelősség és a társadalmi szolidaritás elveine Társadalombiztosítás Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj., hatálya 2020. június 30-áig tart) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj. Emellett kulcsa annak is, hogy bizonyos élethelyzetekben számíthassunk a társadalombiztosítás ellátásaira, szolgáltatásaira - például, ha megbetegszünk vagy balesetet szenvedünk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék szabályai 2020. július 1. napjától az alábbiak szerint alakulnak. Az egészségügyi járulék lényeg

2020. július 1-jétől várható változások a ..

A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás számítógépállománya típus és funkció szerint (2005-2013) - Frissítve: 2014.08.08. 4.7.30. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítási intézmény honlapján elérhető szolgáltatások (2015-2019) - Frissítve: 2020.06.30 1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 10. § (2) bekezdése 2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a 3 A 2019. december 30-i Magyar Közlönyben került kihirdetésre a 2020. évtől irányadó minimálbér. Lássuk a részleteket! A 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a minimálbér havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén Continue reading

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 111. szám 2713 6. Záró rendelkezések 6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május 18-án lép hatályba. (2) A 7. § 2020. június 1-jén lép hatályba. 7. §A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III Az egyik a járulékfizetési alsó határt érinti, hiszen a 2020. június 30-ig hatályos rendelkezések szerint a nyug­díj­járulékot legalább a minimálbér, A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény. Letölthető az aktuális számból tÁrsadalombiztosÍtÁs Társadalombiztosítás A folyamatban lévő törvényjavaslat szerint 2020. július 1-jétől a jelenleg hatályos Tbj. törvény és annak végrehajtási rendelete összeolvadásával új járuléktörvény lépne életbe, amely több lényeges módosítást, kiegészítést tartalmazna a jelenleg hatályban lévő. 2020. július 1-jétől a biztosított őstermelőknek is 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük az alábbiak szerint: - A mezőgazdasági őstermelő - ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is - a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után. Online számlázás és a társadalombiztosítás változása 2020. július 1-től 2020. július 6., hétfő. Ezzel a címmel szervez előadást a megyei iparkamara 2020. július 7-én kedden 9 órai kezdettel. Helyszín: 5600 Békéscsaba,KÖRÖS-TRADE KFT III. emeleti konferenciaterem. Öt új szabállyal számolhatnak a nyugdíjasok 2020-tól Megszavazták a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló új törvényt. Az új szabályozás nyugdíjakat és a nyugdíjasokat érintő legfontosabb rendelkezéseit Farkas András nyugdíjszakértő foglalta össze