Home

Pénzügyi válságok

Eltérő véleményekkel találkozunk a készpénz válságokban történő használhatóságával kapcsolatban. Gyakran olvashatsz arról, hogy a profi befektetők a partvonalon, készpénzben várakoznak, máshol pedig arról lehet hallani, hogy súlyos gazdasági válságok idején a készpénz könnyedén elveszítheti az értékét. Most megnézzük, milyen szerepe van a készpénznek. teremtő válságok esetében. Az is fontos kérdés, hogy a mostani is ilyennek bizonyul-e majd a 21. századra vonatkozóan. Már az említett korai válságok is, a 17-18. században, jelentős pénzügyi innovációkkal függtek össze. A részvénytársaságok kialakuló formáihoz kapcsolódtak, s sajátos módo Az elmúlt százötven évben az első globális tőzsdekrachra 1857-ben került sor. Ezzel és két másik válsággal együtt a jelenlegi krízis tapasztalatait is elemzi a Die Zeit német lap. A hvg.hu számos ponton kiegészítette a Németországra koncentráló elemzést, elsősorban magyar gazdasági és világpolitikai vonatkozású részletekkel A pénzügyi válságok gyakori események ahhoz képest, mint amit az átlagember vagy akár az átlag-közgazdász gondol. De ahhoz képest ritka, mint amennyi adat a statisztikailag szignifikáns állítások tételéhez szük-séges lenne. A pénzügyi válságok problémája viszont túlságosan fontos ahhoz, hogy valamifél

Banki tevékenységek szétválasztása Európában - Pénzügyi

A pénzügyi válságok irodalma az 1980-as és 1990-es években óriási fejlődésnek indult. Ennek oka az, hogy a közgazdászok a gyakorlatban is használható modelleket és gyógymódokat szeretnének kifejleszteni a pénzügyi válságok ellen, melyek romboló hatása - az egyre globálisabbá váló pénz-és tőkepiacokon - fo A tanulmányban a pénzügyi válságok megjelenésének rendszerszintű etikai szempontjaival foglalkozunk. A témában megjelenő laikus narratívák a válságok kitörését sok esetben a pénzügyi intézmények mohóságára vezetik vissza, és a tudományos igényű elemzések jelentős része is csak mikroszinten - egy-egy intézményre. A pénzügyi oktatásnak továbbra is fontos szerepe van a pénzügyi rugalmasság alakításában és az egyén jólétében. Milyen kapcsolat van a válságok intenzitása és a pénzügyi műveltség között? Miként hívják fel a válságok a figyelmet a pénzügyi oktatás fontosságára? Tudatos háztartáso A pénzügyi válságok egyik leginkább megbízható indikátora, ha bármely ötéves periódus végén a magánadósság/GDP arány növekedése eléri a 15-20 százalékpontot, illetve.

Gazdasági válságok: Mikor jön az újabb, következő

alapján a pénzügyi válságok lefolyásának legjellemzőbb következményei között említik az eszközpiacok mélyreható, hosszan elhúzódó következményekkel járó összeomlását. Miközben az egyes válságok során az ingatlanárak reálértéken átlagosan 35 százalékkal estek vissza a krízist követő hatéve A következő pénzügyi válság itt kopogta. Az elmúlt húsz évben a világgazdaságban egyre gyakoribbá váltak a pénzügyi válságok. 2000 áprilisában összeomlott az amerikai technológiai tőzsde, 2007-2009 között globális pénzügyi válsággá tágult az Amerikából indult pénzintézeti válság, 2010 tavaszán jött a görög válság, majd 2011-12-ben az eurózóna. Matolcsy György hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben a világgazdaságban egyre gyakoribbá váltak a pénzügyi válságok, de a Covid-19 miatti pénzügyi válság elmaradt. Az MNB elnöke szerint ennek az lett az ára, hogy a világgazdaságban mindenhol pénzügyi buborékok alakultak ki,. pénzügyi válságok - mint a latin-amerikai 1982-ben, az ázsiai 1997-ben vagy a későbbi orosz, brazil, argentin, török válságok - rávi-lágítottak arra, hogy az eladósodás túlzott mé-reteket is ölthet és a külső adósságra alapozott növekedés problémákat is okoz. a fejlődő országok sorozatos válságaira vála

Ez jelentős segítséget nyújt mind bankválságok, mind egyéb pénzügyi válságok felismerésében, és a szükséges gazdaságpolitikai lépések időben történő meghozatalában. Az MNB az aktuális felmérést a tárgynegyedévet követő egy hónapon belül elvégzi, és a harmadik hónap folyamán honlapján publikálja a. Pénzügyi válságok a fejlődő országokban 2008-ban Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban című könyvét az Akadémiai Kiadóval közösen jelentettük meg. Akkori diákjaink - azóta sikeres alumni tagok - fordították le a kötet anyagául szolgáló, a Yale Egyetemen elhangzott és az athéni.

Pénzügyi válságok és értékrend Válasz

Szakolczai, György, 2009. Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban.Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 221 oldal, 3850 forint [Sándor Lámfalussy, Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review. A pénzügyi válságok irodalma az 1980-as és 1990-es években óriási fejlődésnek indult. Ennek oka az, hogy a közgazdászok a gyakorlatban is használható modelleket és gyógymódokat szeretnének kifejleszteni a pénzügyi válságok ellen, melyek romboló hatása - az egyre globálisabbá váló pénz-és tőkepiacokon - folyamatosan nő Eladó lámfalussy sándor:pénzügyi válságok a fejlődő országokban 2008-as kiadás - (meghosszabbítva: 3068238023) - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Gazdasági válságok: Mikor jön az újabb, következő

A magyar bankrendszer stabil, a veszélyhelyzet idején is

Pénzügyi válságok a kilencvenes években - egy évtized

Az elmúlt húsz évben a világgazdaságban egyre gyakoribbá váltak a pénzügyi válságok. 2000 áprilisában összeomlott az amerikai technológiai tőzsde, 2007-2009 között globális pénzügyi válsággá tágult az Amerikából indult pénzintézeti válság, 2010 tavaszán jött a görög válság, majd 2011-12-ben az eurózóna válsága A Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György kilencedszer írt a Magyar Nemzetbe arról, hogy a magyar gazdaságpolitika mit rontott el és miben kéne változnia. Szerinte az elmúlt 20 évben a világgazdaságban egyre gyakoribbá váltak a pénzügyi válságok, de a Covid-19 miatti pénzügyi válság elmaradt, aminek az lett az ára, hogy a világgazdaságban mindenhol pénzügyi. Pénzügyi válságok Csoportosításuk a történelmi tanulságok alapján: klasszikus gazdasági ciklusokra visszavezethető válságok: a fellendülés idején a termelésbővítés miatt a gazdaság szereplői tőkét halmoznak, majd ezután a visszaesés periódusában ugyanezek a szereplők szignifikáns tőkeveszteséget realizálnak A Pénzügyi Válságok nem ad holtbiztos tippet a krízisek ellen, viszont elmagyarázza, miért nincs ilyen. A könyv valójában azt fejti ki, hogy miért nincs biztos orvosság, s elmondja, mit tehetünk a fájdalom csökkentése érdekében. (Paul A. Volcker, a Fed korábbi elnöke) Nem kell tovább kutatnunk, ha azokról az aktuális. Pénzügyi válságok, szerző: Barry Eichengreen, Kategória: Közgazdaság, üzlet, Ár: 4 270 F

Gazdaság: A válság tíz éve: mit tanultunk a nagy magyar

A pénzügyi válságok időről időre felütik a fejüket, s mi látszólag mégsem tanulunk belőle. Sokan még ki sem heverték a devizahitelek hatásait, a tv mégis szinte mástól sem harsog, mint kedvező hitelfelvételi lehetőségektől. Pedig az ember a legértelmesebb lénynek tartja magát a Földön A disszertáció megírásával a szerző célkitűzése az volt, hogy feltárja a pénzügyi válságok és a globalizáció kölcsönös egymásra hatását, valamint a nemzetközi pénzügyi intézmények szerepét mind a válságok kialakulásában, mind pedig azok kezelésében. A dolgozat áttekintést ad a globálissá vált nemzetközi pénzügyi rendszer válságairól, a. elképzelést felülmúló kiszélesedése, és a pénzügyi válságok növekvő gyakorisága között. A kutatás célja a következő hipotézisek vizsgálata: H1/A. A 2007-2009-es válság nem helyi, nem régi típusú, hanem új típusú gazdasági válság Jelen könyvében Lámfalussy Sándor a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlődő piacokat érintő válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén. A kötet anyagát a Yale Egyetemen megrendezett Henry L. Stimson előadássorozat, és a Görög Nemzeti Bank elnökének felkérésére tartott. európai pénzügyi válságok idején, alapozva Magyarország közép-európai nagyhatalmi státusára, illetve a közép-európai diplomáciai játéktérben betöltött szerepére. E három általunk tárgyalt korszak Károly Róbert illetve Bethlen Gábor kora, valamint a XIX. sz. utolsó harmada

Index - Gazdaság - Egy fejlődő ország pénzügyi válsága

9 pénzügyi baki, amit a válságok kapcsán el kell kerülnie. Boldog a más kárán bölcsen okulni tudó. - hangzik Janus Pannonius világhírű magyar költő több mint fél évezredes tanítása. A tanács egy privátbanki portfólió diverzifikálása és a vagyonkezelés során éppen úgy megállja a helyét, mint az élet. Pénzügyi válság, hitelválság, bankválság Tőzsdeválság Valutaválság. A különféle speciális válságok természetesen nem függetlenek egymástól, kiválthatják egymást, valamint az általános válságokhoz kapcsolódóan is gyakoriak, azt is előidézhetik. Alább látni fogjuk, hogyan pénzügyi válságok öt kis, nyitott gazdaság (Csehország, Görögország, Izrael, Len-gyelország és Magyarország) pénzügyi piacaira. Áttekinti a devizaárfolyamok, a ka-matlábak és a részvényárfolyamok alakulásából levonható következtetéseket, vala-mint Magyarország esetében a tõkeáramlás szerkezetét Matolcsy György szerint ezért aztán keresni kell a kulcsot, ami jól zárja a kapukat a válságok elől. Első pillantásra ezt a kulcsot a jegybankok jelentik, mert minden gazdaság, a magyar is, a jegybanki mérlegek növelésével védte ki a mostani válságot és annak pénzügyi válságba való átfordulását

a pénzügyi válságok növekvő gyakoriságával: 1945 és 1973 között 39 nemzeti vagy nemzetközi pénzügyi válság volt, míg ezzel szemben ez a gyakoriság 1973 és 1997 között 139-re növekedett. Ezek a pénzügyi válságok túlnyomó részt fejlődő gazdaságokból indultak ki Valuták sebezhetõsége - pénzügyi válságok a kilencvenes években 511 A fizetésimérleg-válságok vizsgálatához Krugman [1979] cikke jelentette az egyik leg-korábbi jelentõs hozzájárulást, amelyben a rugalmas és fix árfolyamrendszerrel rendel-kezõ gazdaságok dinamikus viselkedését elemzi és hasonlítja össze A PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK MINT A KAPITALIZMUS SZABÁLYOZÁSÁNAK SZÜKSÉGSZERŰ MOZZANATAI* Az általunk azonosított strukturális formák progresszív átalakító képessége és megteremtése ellenére, a bérviszony antagonizmusa megakadályozza, hogy a kapitalizmusban egy harmonikus szabályozás eszköztára alakulhasson ki Pénzügyi válságok, informatikai támadások és munkanélküliség - ezektől félnek leginkább a World Economic Forum által megkérdezett cégvezetők. Mi magyarok a szociális instabilitástól, az eszközár-buborékoktól, az energiaárak megugrásától és a nemzetközi konfliktusoktól tartunk A jelenlegi pénzügyi rendszer hibái - a pénzteremtés hasznának átengedése a magánszektornak, az egyre nagyobb pénzügyi válságok, ajándékbiztosítás a bankrendszer számára - logikailag egymásból következnek. A problémák összekapcsolódása valójában olyan erős, hogy egyik probléma megoldása orvosol más problémákat is

Könyv: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban - Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről - Lámfalussy Sándor, Fehér Katalin, Halm.. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan › V. rész: Makroökonómia: gazdasági növekedés és üzleti ciklusok › 22. fejezet: Konjunktúraciklusok és az aggregált kereslet › A) A konjunktúraciklusok természete › Konjunktúraciklus-elméletek › Pénzügyi válságok és üzleti cikluso Az EU-nak megfelelő pénzügyi forrásokra van szüksége az olyan válságok kezeléséhez, mint a koronavírus-járvány, vagy a menekültválság - mondják az EP-képviselők A gazdasági válságok pusztító természetéről közvetlen élményeink vannak, hiszen alig tíz éve bontakozott ki a gazdaságtörténet egyik legnagyobb összeomlása. A közgazdászok a 2008-ban kezdődő globális pénzügyi és gazdasági válságot − a tudományos publikációkban már meghonosodó elnevezéssel − Nagy.

A készpénz a legbiztonságosabb befektetés pénzügyi

Bankok és pénzügyi válságok az ókori Rómában Jean Andreau: Banking and Business in the Román World. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 1-176. old. A Kr. e. I. században a szenátorok pénzügyi spekulációitól volt hango s Róma városa, ami - gondoljunk csak Caesar és Crassus esetére - politika válságot is oko-zott a pénzügyi válságok tetemes gazdasági és társadalmi költségeit. A válsághoz az euróövezet jövőjét övező bizonytalanság társul. A görög adósság-válságot követően az epicentrum az euróövezeten belülre került. Az euróövezet felépítése köztes megoldásnak tekinthető, ahol a tagállamok nem önállóak és a

Új könyv ára: 1.490 Ft, Európa elrablása 2.0 - Adalékok a pénzügyi válságok politikai gazdaságtanához * - kiadó. Különös időutazásról szól ez a könyv, amit a tisztelt Olvasó a kezében tart. A szerző jó harminc évvel ezelőtt írta első tanulmányát az Egye Pénzügyi válságok. A pénzügyi rendszer instabilitásából eredő válság, mely negatív gazdasági sokkokat vált ki. Általában három csoportra szokás felosztani: - Valutaválság (Háborúk, spekulációk) - Bankválság (Illikviditás, bizalom megingása) - A kettő együttes fennállása, ikerválság Pénzügyi válságok. Bankok és pénzügyi válságok. Biztosítási csalás az ókori Rómában a második pun háború idejé a pénzügyi válságok kezelésére szolgáló keret létrehozása. JOGALAP — Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikke. — Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2-5., 119-144. és 282- 284. cikke. — Az EUMSZ-hez csatolt alábbi jegyzőkönyvek: a túlzott hiány esetén követend

Tech: Nagy válságok 1857 óta - mi a tanulság? hvg

  1. A PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK ÉS HATÁSAIK Az emberiség már az 1200-as évekt ől szembesült pénzügyi válságokkal és ezek hatásaival, ahogy azt Reinhart és Rogoff [2011] is kimutatta a pénzügyi válságok történelmét elemző tanulmányában. A válságokat különböző szempontok szerint csoportosították
  2. közvetlenül dollárfedezettel működő, szabályozott nemzetközi pénzügyi rendszer alatt gyakorlatilag nem voltak pénzügyi eredetű válságok. 1971­ben, számos okból adódóan ennek a rendszernek egyoldalúan véget vetett az USA, amikor Nixon elnök felmondta az annak alapját jelentő fix dollár­arany konvertibilitást
  3. Pénzügyi kimutatások, gyakorlati pénzügyi modellezés 8 Az épületet a vállalkozás átvizsgáltatta ingatlan értékbecslővel, statikus- és építész szakemberrel. Mindegyikük egybehangzó vélemény az volt, hogy a kérdéses épület alkalmas a fent említett átalakításokra. Az épület és a hozzá tartozó ingatla
  4. Időről-időre tapasztaljuk, hogy a pénzügyi tudatosság fontosságára leginkább a válságok hívják fel a figyelmet. Így volt ez a 2008-as gazdasági válság esetében és így van ez most is, amikor a koronavírus-járvány okozta globális válsághelyzet drámai hatásaival küzdünk
  5. A Pénzügyi és Számviteli Intézet 2017. március 8-án kilencedik alkalommal, a Magyar Bankszövetség szakmai közreműködésével rendezte meg Szakmai Napját, melynek témái ezúttal a pénzügyi kultúra köré csoportosultak - kapcsolódva ezzel a Pénz7 pénzügyi kultúra-fejlesztő eseménysorozatához. A pénzügyi kultúr

Befektetési tanácsadás. A Concorde legnagyobb múltra visszatekintő, privát ügyfeleknek kínált szolgáltatása folyamatosan fejlődött a változó igényekkel párhuzamosan, de tudjuk jól, hogy a változatlanságnak is megvan a maga értéke. Befektetési tanácsadó csapatunk személyi összetételének stabilitása páratlan a piacon, kollégáink nemzetközi pénzügyi válságok. Ezért aztán keresni kell a kulcsot, ami jól zárja a kapukat a válságok elől. Első pillantásra ezt a kulcsot a jegybankok jelentik, mert minden gazdaság a jegybanki mérlegek növelésével védte ki a mostani válságot és annak pénzügyi válságba való átfordulását. Mi is ezt tettük A tanulmányban a pénzügyi válságok megjelenésének rendszerszintű etikai szempontjaival foglalkozunk. A témában megjelenő laikus narratívák a válságok kitörését sok esetben a pénzügyi intézmények mohóságára vezetik vissza, és a tudományos igényű elemzések jelentős része is csak mikroszinten - egy-egy intézményre és közvetlen érintettjeire (stakeholdereire. Pénzügyről nem pénzügyi vezetőknek: Controlling és a válságok pénzügyi kezelése képzés Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001288/2015/D046 A Kecskeméti Szakképzési Centrum novembertől elindítja Pénzügyről nem pénzügyi vezetőknek: Controlling és a válságok pénzügyi kezelése című képzését. A képzés kontakt és digitális formában valósul meg. A.

Azonosítószám id: 03548 Cím főcím: A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különböző árfolyamrendszerekben sorozati cím: MNB füzetek sorozat sorszám: 1999/10. besorolási cím: Nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különböző árfolyamrendszerekben Szerző rendezési sorszám: 1 szerzői minőség: szerző. 3 db pénzügyi válságok - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Régikönyvek, LÁMFALUSSY SÁNDOR - Pénzügyi válságok a fejlődő országokban - Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről - Jelen könyvében Lámfalussy Sándor a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a.. Kizárólag olyan nagy múltú, erős háttérrel rendelkező pénzintézetekkel dolgozunk együtt, amelyek stabilitását a pénzügyi válságok sem ingathatták meg. Érdekelnek a részletek 1999-ben azért fektettük le a Sinus-Fair Company alapjait 1) A pénzügyi globalizáció jelentósége, hatásai. 2) A pénzügyi globalizáció mérésének, formáinak és hatásainak bemutatása orszá csoportok összehasonlítása alapján. 3) A pénzügyi globalizáció és a válságok kapcsolata. 4) A nemzetközi pénzügyi rendszer müködésének jellemzói, kiemelt figyelemmel

A pénzügyi válságok elméleteinek áttekintés

Miért tartjuk fontosnak. A hosszú távon fejlett és aktívan hitelező bankrendszer a stabil gazdasági fejlődés szükséges feltétele. Az utóbbi évtizedekben lezajlott pénzügyi válságok egyik legfőbb tanulsága az, hogy a bankrendszer és működési környezete között rövid távon is rendkívül szoros, és gyakran nagy áldozatokkal járó interakciók azonosíthatók Abstract. A tanulmányban a pénzügyi válságok megjelenésének rendszerszintű etikai szempontjaival foglalkozunk. A témában megjelenő laikus narratívák a válságok kit Jelen tájékoztató azoknak készült, akik megtakarításaikat pénzügyi eszközökbe fektették vagy most tervezik befektetni. A MiFID irányelvben foglaltakat a Önnek is gondolnia kell saját pénzügyi befektetéseire, hisz bizonyosan rendelkezik egy vagy több bankszámlával, jelzáloghitellel, hitelkártyával, esetleg részvénnyel, nyugdíjpénztári megtakarítással, befektetési. az elmúlt száz évben a pénzügyi válságok többsége augusztusban vagy szeptemberben köszöntött be - írta blogjában Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Ne zárjuk ki a piaci pánikot a következő hónapban című angol cikkre reagálva. Az Egyesült Államok összes jelentős szereplőjének összehangolt próbálkozása ellenére több időre van szükség egy.

Közgazdasági Szemle Onlin

Huszta Dóra Renáta (2010) A pénzügyi válságok kialakulása, különös tekintettel a 2007-2009-es pénzügyi válságra - A jelenlegi válság hatása a bankok pénzügyi helyzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem A pénzügyi válságok és a költségvetési válságok különbségek és hasonlóságok vannak. Legalább három figyelemre méltó pénzügyi válság történt a 21. században. Argentína pénzügyi válságot élt meg 2001 és 2002 között, ami miatt az ország kormánya elveszítette a tőkepiacokhoz való hozzáférését Paul Krugman nevéhez fűződik a nemzetközi gazdaságtan új alapokra helyezése és számos fontos eredménye. Ő indította el az új külkereskedelmi elméleteket, és ő fektette le az új gazdaságföldrajz alapjait is. Hozzá fűződik a pénzügyi válságok egyik legfontosabb modellje is - írja Békés Gábor és Muraközy Balázs az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos.

A válságok mindig felhívják a figyelmet a pénzügyi

Értesítés! - _ _ _ _ _ " Bizalomért Tanácsadóház

Egy fejlődő ország pénzügyi válsága: Magyarország 2008 őszé

Matolcsy György: Versenyképesség és válságkezelé

Egyvilág - Gazdasági válságokMaradandó sebhelyek vagy kereslet-fűtött szárnyalás: mi

Európa elrablása 2.0 - ADALÉKOK A PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK POLITIKAI GAZDASÁGTANÁHOZ Forgács Imre. Gondolat Kiadói Kör, 2012. Különös időutazásról szól ez a könyv, amit a tisztelt Olvasó a kezében tart. A szerző jó harminc évvel ezelőtt írta első tanulmányát az Egyesült Államokban éppen akkor hódító neoliberális. Lámfalussy Sándor 2008. Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről. Budapest: Akadémiai Kiadó. Lamfalussy, Christophe - Maes, Ivo - Péters, Sabine 2014. Lámfalussy Sándor. Az euró bölcse. Budapest: Mathias Corvinus Collegium-Tihanyi Alapítvány A közgazdaságtanban a gazdasági válság a gazdasági növekedés egyértelműen negatív fejlődésének fázisa . Ezenkívül az egyéb makrogazdasági változók negatív fejleményeit (például az árszint, a foglalkoztatás, a tőkeáramlás stb.) Gazdasági válságnak is nevezik. A gazdasági válság egy vagy több nemzetgazdaságot, vagy akár az egész világgazdaságot érintheti 207 Kristóf Tamás Várható pénzügyi csődök, pénzügyi válságok Bevezetés A nemrég lezajlott pénzügyi és gazdasági válság arra világított rá, hogy nem bízhatunk a hagyományo